T: 024-3601462

HI-FOG® upgrades en modificaties

Marioff/Fire Technology B.V. biedt updates en moderniseringen om te garanderen dat uw HI-FOG® systeem voldoet aan nieuwe brandveiligheidsvoorschriften die kunnen worden ingevoerd evenals om de levensduur van uw systeem te verlengen.

De vereisten voor een HI-FOG® installatie veranderen in de loop van tijd. Updates en aanpassingen zijn een kostenbesparend alternatief voor investeringen in volledig nieuwe oplossingen.

Bestaande HI-FOG® systemen kunnen een upgrade krijgen om aan nieuwe en strengere vereisten of uitgebreidere beschermingsvereisten te voldoen. Mogelijk moet het systeem extra ruimtes bestrijken of zijn nieuwe brandveiligheidsregels ingevoerd.

De continue onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten leiden tot voortdurende verbeteringen van het brandbestrijdingsvermogen van HI-FOG®. Door deze verbeteringen toe te passen op uw systeem door middel van updates en moderniseringen, verbetert de performance van uw systeem en wordt de levenscyclus verlengd.

Gerelateerde links:
Brochures downloaden