Waarom HI-FOG® gebruiken?

Het antwoord op deze vraag ligt in het antwoord op de volgende drie vragen:

 • Waarom watermist?
 • Waarom hogedruk?
 • En uiteindelijk: waarom kiezen voor HI-FOG®?

Waarom watermist?
Dankzij de vele voordelen van de HI-FOG® watermist technologie werkt brandbestrijding die op water is gebaseerd effectief in veel verschillende ruimtes.

Het gebruik van watermist levert belangrijke voordelen op zoals:

 • Zeer efficiënt: HI-FOG® beschikt over een bewezen brandbestrijding efficiëntie in zowel klasse A als B branden zoals aangetoond in laboratoriumtesten en branden in de praktijk.
 • Niet-gevaarlijk: HI-FOG® watermist is volledig onschadelijk voor mens en milieu.
  Schoon: HI-FOG® gebruikt slechts kleine hoeveelheden normaal drinkwater. Het veroorzaakt nauwelijks enige schade en er is bijna geen schoonmaak vereist.
 • Geen afgesloten ruimte: Voor HI-FOG® watermist is geen afgesloten ruimte vereist.

Waarom hogedruk?
Watermistsystemen gebruiken lage, middelhoge of hoge druk om de mist uit te stoten. De resultaten bij de verschillende waterdrukopties verschillen echter aanzienlijk. Uit de uitgebreide en consequente proeven van Marioff blijkt dat een hoge waterdruk de meest consistente resultaten oplevert:

 • Betere penetratie van de brandhaard
 • Betere verdeling over het beschermde gebied
 • Beter koeleffect door een hoger verdampingspercentage
 • Lager totaalgewicht van het systeem
 • Lager waterverbruik

Waarom kiezen voor HI-FOG®?
HI-FOG® is dé koploper in hogedrukwatermist en blijft baanbrekende ontwikkelingen bieden in brandbestrijding op basis van water. Marioff doet aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling om HI-FOG® verder te verbeteren. Alle verbeteringen zijn gebaseerd op full-scale brandproeven.

Om de hoge kwaliteitsnormen te garanderen, controleert Marioff het gehele ontwikkelingsproces van het systeem. Grondstoffen worden alleen afgenomen van geselecteerde leveranciers die de beste materiaalcategorieën aanbieden. De fabricage van belangrijke componenten zoals sprinkler- en sprayheads, kleppen en verbindingen wordt volledig intern uitgevoerd. Daarnaast stelt Marioff zelf de eigen pompunits en accumulatoren samen.

Gerelateerde links:
Brochures downloaden