HI-FOG® systeemtypes

HI-FOG® is een zeer flexibel systeem met mogelijkheden voor veel verschillende configuraties. Elke configuratie kan bestaan uit een of meer van de volgende systeemtypes.

Een typische opstelling van een HI-FOG® systeem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet-pipe systeem
Wet-pipe systemen worden over het algemeen gebruikt in accommodatie- en vergelijkbare ruimtes waarbij het brandbaar medium bestaat uit vast materiaal. Als de omgevingstemperatuur een bepaalde limiet bereikt, activeert het glaspatroon van de sprinkler en wordt watermist uitgestoten door die specifieke sprinkler.

Deluge-systeem
Een deluge-systeem bestaat uit een droog leidingsysteem, gecombineerd met open sprayheads welke gecontroleerd worden door regulier gesloten sectieventielen. Als een sectieventiel wordt geopend, worden de aangesloten deluge sprayheads in de betreffende sectie geactiveerd. Deluge-systemen worden vaak toegepast in ruimtes waar brandstoffen kunnen ontbranden

Dry-pipe systeem
Dry-pipe systemen werken op vergelijkbare wijze als wet-pipe systemen, maar het water wordt aan de zijde van de pomp gestopt door een gesloten klep. Leidingen zijn nu gevuld met lucht onder druk en deze wordt bewaakt; een drukverlaging geeft aan dat een glaspatroon van een sprinkler is geknapt. Water wordt dan vrijgegeven en uitgestoten door de geactiveerde sprinkler(s). Dry-pipe systemen worden veelal gebruikt in ruimtes waar de temperatuur onder het vriespunt kan dalen.

Pre-action systeem
Een pre-action systeem is in wezen hetzelfde als een dry-pipe systeem, alleen is dit systeem verbonden aan een branddetectiesysteem. Voor verneveling moet zowel een glaspatroon van een sprinkler knappen alsook een alarm worden afgegeven door het onafhankelijke branddetectiesysteem. Pre-action systemen worden gebruikt om ruimtes te beschermen waarin het risico van ongewenste activering of lekkage tot een absoluut minimum moet worden beperkt.