T: 024-3601462

HI-FOG® systeemtypes

HI-FOG® is een zeer flexibel systeem met mogelijkheden voor veel verschillende configuraties. Elke configuratie kan bestaan uit een of meer van de volgende systeemtypes.

Een typische opstelling van een HI-FOG® systeem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet-pipe systeem
Het wet-pipe, ofwel nat systeem maakt gebruik van automatische sprinklers die zijn bevestigd aan een leidingsysteem gevuld met water dat is aangesloten op een watertoevoer, zodat het water onmiddellijk wordt afgevoerd door sprinklers die worden geactiveerd door de hitte van een brand. Natte leidingsystemen worden meestal gebruikt in accommodaties en soortgelijke gebieden met vaste brandbare stoffen.

Deluge-systeem
Een deluge-systeem is een watermistsysteem met behulp van open sprayheads die zijn bevestigd aan een leidingsysteem dat is aangesloten op een watertoevoer die via een klep wordt geopend door middel van een detectiesysteem. Wanneer de klep opent, stroomt er water in het leidingsysteem en ontlaadt het zich door alle sprayheads die aan het systeem zijn bevestigd. Deluge systemen worden meestal gebruikt voor de bescherming van machines met brandgevaar door brandbare vloeistoffen.

Dry-pipe systeem
Het dry-pipe, ofwel droog systeem maakt gebruik van automatische sprinklers die zijn bevestigd aan een leidingsysteem met perslucht. Het bulbglas van de sprinkler breekt wanneer de omgevingstemperatuur de drempelwaarde bereikt. Drukval in het leidingennetwerk gevuld met perslucht zorgt ervoor dat de klep opent en het systeem gevuld wordt met water. Dry-pipe systemen worden meestal gebruikt in ruimtes die onderhevig zijn aan bevriezing.

Pre-action systeem
Het pre-action watermistsysteem maakt gebruik van automatische sprinklers in een met lucht gevuld leidingsysteem, met een aanvullend detectiesysteem. Systeemactivering vereist zowel een signaal van het detectiesysteem als de warmteactivering van een sprinkler. Pre-action-systemen worden gebruikt om gebieden te beschermen waar het risico van ongewenste activering of lekkage tot een absoluut minimum moet worden beperkt.