T: 024-3601462

Sprinkler vs HI-FOG®

Water is het oudste, meest gebruikte en universeel verkrijgbare brandbestrijdingsmiddel dat de mens kent. Het is niet-toxisch, milieuvriendelijk en heeft bovendien superieure brandbeschermingsmogelijkheden in vergelijking met elk ander middel.

Brandbeveiliging met traditioneel sprinklersysteem

Traditionele sprinklers vertrouwen op water om te presteren, maar in tegenstelling tot watermist vereisen ze de afvoer van een enorme hoeveelheid water, voornamelijk in de vorm van grote druppels, hetzij in een beschermde ruimte of rechtstreeks op apparatuur.

Dit heeft vaak implicaties zoals waterschade in de beschermde ruimten en de behoefte aan een enorme watervoorziening vanwege de enorme hoeveelheid water die nodig is.

Dit zorgt automatisch en terecht voor bezorgdheid bij klanten, omdat hun waardevolle bezittingen, of in sommige gevallen hun productie, in gevaar worden gebracht – niet alleen door brand, maar ook door het brandbeveiligingssysteem zelf.

Brandbeveiliging met het HI-FOG® watermistsysteem

Het HI-FOG®-systeem is ontworpen om brand te onderdrukken en te beheersen, en de prestaties ervan zijn consistent beter dan of gelijkwaardig gebleken aan die van traditionele sprinklers. Bovendien is de gebruikte hoeveelheid water aanzienlijk minder, wat resulteert in veel minder waterschade. Wat het HI-FOG®-systeem onderscheidt van zijn concurrenten, is het gebruik van microdruppeltjes, die water in de meest effectieve vorm van brandbestrijding vertegenwoordigen. Nog een ander voordeel van het HI-FOG® brandbeveiligingssysteem wanneer het wordt ingesteld tegen traditionele sprinklersystemen, is dat de levenscycluskosten kunnen worden verminderd vanwege het unieke en intelligente ontwerp, dat zorgvuldig geselecteerde en duurzame materialen bevat.