T: 024-3601462

Marioff beschermt

Het beschermen van de gezondheid en veiligheid van ons personeel, onze klanten en het milieu is een van de kernwaarden van Marioff.

We zijn pas tevreden als onze werkomgevingen zijn beschermd tegen gevaren, onze medewerkers geen letsel oplopen en onze producten veilig zijn. Onze commitment en resultaten voldoen aan geldende regelgeving en de bescherming van het milieu is ongekend hoog. Dit beleid vereist dat elk Marioff bedrijf waar dan ook ter wereld zich de volgende doelen stelt en zich hiervoor inzet:

  • Streven naar het voorkomen van elk letsel van werknemers door gevaren en onveilige werkzaamheden uit de werkomgeving te weren.
  • Voldoen aan alle wettelijke en regelgevingvereisten en het beleid, de normen en praktijken van het bedrijf volgen.
  • Veiligheids- en milieudoelen vaststellen en bedrijfsplannen opstellen om deze doelen te realiseren.
  • Performance accuraat en tijdig meten en hierover verslag uitbrengen.
  • EH&S Managementsystemen implementeren en periodiek evalueren om de risico’s te verlagen en de effectiviteit van onze
  • EH&S processen voortdurend te verbeteren.
  • Veiligheids- en milieutechnische overwegingen meenemen in beleggingsbesluiten, het ontwerp van diensten en producten en in onze interactie met leveranciers en (onder)aannemers.
  • Van alle medewerkers vereisen dat ze zich houden aan deze normen met het commitment van het management dat ze de middelen beschikbaar maken om de implementatie van dit beleid te leiden, te ondersteunen, te monitoren en de verantwoordelijkheid hiervoor te bewaken.

In alle bovenstaande zaken streven we naar en verwachten we de betrokkenheid en bijdragen van ons personeel, daarbij streven we naar voortdurende verbeteringen.

Milieufilosofie van het moederbedrijf van Marioff (UTC Website)