T: 024-3601462

HI-FOG® watervoorziening

HI-FOG® is zeer flexibel wat betreft watervoorziening vanwege het feit dat het zo weinig water gebruikt.


De watertoevoer voor een elektrische, gasaangedreven of dieselaangedreven pompunit maakt gebruik van een waterleiding of een watertank die kan worden gebruikt voor het HI-FOG®-systeem of gedeeld met andere systemen. Meestal wordt een voedingspomp gebruikt om druk toe te voegen aan de inlaatwaterstroom, die de vereiste druk levert voor de filtereenheid op de pompeenheid.

De watertoevoer voor HI-FOG®-accumulatorsystemen bestaat uit watercilinders die vooraf zijn gevuld met drinkwater.