HI-FOG® Pompunits

HI-FOG® pompunits zijn een essentieel onderdeel van de systeemprestaties, aangezien deze consistent en betrouwbaar moeten functioneren. Het type en de capaciteit van de pompunit worden bepaald op basis van het soort brandgevaar en de ruimtes/gebieden die moeten worden beschermd.

Marioff biedt vijf basistypen HI-FOG® pompunits, elk met een aantal verschillende configuraties:

  • HI-FOG® Sprinkler Pompunit (SPU)
  • HI-FOG® Modulaire Sprinkler Pompunit (MSPU)
  • HI-FOG® Machinekamer Locale Applicatie Pompunit (MLPU)
  • HI-FOG® Sprinkler Pompunit Diesel (SPUD)
  • HI-FOG® Gas Pompunit (GPU)

HI-FOG® Sprinkler Pompunit (SPU)

De HI-FOG® SPU is een elektrische pompunit die geschikt is voor veel verschillende toepassingen. HI-FOG® SPU’s kunnen op maat worden vervaardigd met een aantal verschillende afmetingen en configuraties. Elke HI-FOG® SPU kan worden ontworpen voor aansluiting op zowel het hoofdelektriciteitsnet als de noodstroomvoorziening. HI-FOG® SPU’s kunnen continu in bedrijf zijn voor een verhoogde bescherming met gebruikmaking van watertanks of een externe watertoevoer.

De pompunits functioneren onafhankelijk en zijn uitgerust met een break-watertank en een elektrisch bedieningspaneel. Optioneel is ook een waterscheider leverbaar. Voor back-updoeleinden kan een extra elektromotor worden verschaft.

FireTechnology - Experts in brandbestrijding met watermistsystemen - SPU

HI-FOG® Modulaire Sprinkler Pompunit (MSPU)

De HI-FOG® MSPU is een modulaire uitvoering van de HI-FOG® SPU. Dit type pomp kan worden gebruikt als de installatieruimte een beperkte toegang heeft. De HI-FOG® MSPU kan in onderdelen door kleine ruimtes worden vervoerd en op de uiteindelijke locatie in elkaar worden gemonteerd.

FireTechnology - Experts in brandbestrijding met watermistsystemen - MSPU

HI-FOG® Machinekamer Locale Applicatie Pompunit (MLPU)

De HI-FOG® MLPU is een elektrische pompunit die hoofdzakelijk bedoeld is voor plaatselijke beschermingstoepassingen van machinekamers. De unit bestaat uit een elektromotor die een zuigerpomp aandrijft, en een bedieningspaneel.

HI-FOG® Sprinkler Pompunit Diesel (SPUD)

De HI-FOG® SPUD is een pompunit op diesel als alternatief voor de HI-FOG® SPU. Indien er geen elektrische voeding beschikbaar is, kan de HI-FOG® SPUD dienen als alternatief. Het zijn compacte zelfstandige units die, indien nodig, op maat kunnen worden gemaakt. Er zijn elektrische aansluitingen vereist, hoewel de units wel kunnen worden aangesloten op externe bedienings- en alarmsystemen.

FireTechnology - Experts in brandbestrijding met watermistsystemen - SPUD

HI-FOG® Gas Pompunit (GPU)

De HI-FOG® GPU is een zelfstandige pompunit die geen externe energiebron nodig heeft. De unit wordt voornamelijk gebruikt in ruimtes met een laag risico en machineruimtes. Bij sommige toepassingen wordt gas samen met de watertoevoer in het systeem gevoerd waardoor de atomisering van de waterdruppeltjes wordt versterkt.

De HI-FOG® GPU bestaat uit een gas aangestuurde mechanische zuigertypepomp. De unit kan gebruik maken van een watersysteem, een watertank of watercilinders. Het gas kan ofwel lucht of stikstof onder druk zijn al naar gelang de toepassing en voorkeur. De capaciteit (aantal cilinders) hangt af van de afmetingen van de ruimte die moet worden beschermd en de vereiste beschermingstijd.

HI-FOG® productfamilie:

  • HI-FOG® SPU
  • HI-FOG® MSPU
  • HI-FOG® MLPU
  • HI-FOG® SPUD
  • HI-FOG® GPU
FireTechnology - Experts in brandbestrijding met watermistsystemen - GPU