T: 024-3601462

Marioff patenten en handelsmerken

Patenten

Met de introductie van HI-FOG® in 1991, was Marioff een pionier in het gebruik van watermist voor brandbestrijding waarbij het octrooi hierop wereldwijd werd beschermd.

Vandaag de dag heeft Marioff octrooibescherming voor elk kernaspect van de HI-FOG® technologie met honderden toegekende en in behandeling zijnde octrooien over de hele wereld. De belangrijkste Marioff octrooien betreffen essentiële HI-FOG® component- en systeemontwerpen evenals brandbestrijdingsmethoden.

Handelsmerken
Marioff® en HI-FOG® zijn gedeponeerde handelsmerken van Marioff Corporation Oy, een UTC Fire & Security bedrijf.